Impressum

Name:     Anastasia Dick-Kassapidou
Adresse: Berlinerstr. 86, 80805 München

Telefon:  0049 179 1072014
E-Mail:     info@erbe-und-auftrag.com

Gründungsmitglieder:
Anstasia Kassapidou-Dick
Christos Marazidis
Themistoklis Moutsissis
Charoula Papadopoulou
Georgios Siomos
Nikolaos Stefanidis
Periklis Tsirakidis
Georgios Tsoraklidis